รางวัลเกียรติยศ

โจนัส แอนเดอร์สัน มีความพยายาม อยู่ตลอดเวลาที่จะร่วมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจึงได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆอาทิเช่น

 

 

 • ได้รับพระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชันที่ ๓  ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓(เหรียญกาชาด เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบที่พระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย)

 • รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 • รางวัลผู้ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จาก สำนักงาน ปปส. กระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๔๘

 • รางวัล “ดาวเมขลา” ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา นักร้องลูกทุ่งไทยดีเด่น จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

 • เข็มเครื่องหมาย วชิราวุธ จากกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

 • เครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ (“ปีก กร.”) จากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

 • รางวัล “ ระฆังทอง บุคคลแห่งปี ” ประจำปี ๒๕๕๕ สาขาสร้างสรรค์สนับสนุนมวลชนและสังคมดีเด่น ประเภท ศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 • รางวัล “ อินทรีทอง อวอร์ด “ ประจำปี ๒๕๕๕ สาขาศิลปินนักร้องดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

 • รางวัล “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงทองคำ“ ประจำปี ๒๕๕๖

 • โล่เชิดชูเกียรติ “ กำลังสำรองทองคำ “ ประจำปี ๒๕๕๗  ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 • โล่ห์เกียรติยศจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

 • รางวัลผู้มีภาวะผู้นำด้านศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

 • ได้รับพระราชทาน รางวัลศิลปินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดีเด่นประจำปี ๒๕๔๕ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

 • Facebook Basic Black
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon
 • Twitter Basic Black
 • SoundCloud Basic Black